Thank you:

Bokförlaget Max Ström
Canon Sweden
Catarina and Sven Hagströmer Foundation
Diabolaget
Eva Rehde Ridderstad
Helge Ax:son Johnson Foundation
Uppsala County Council
Längmanska Cultural Foundation
Skandia
Yggdrasil AB